ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านซับตารีค่ะ...
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 2565
มหกรรมวิชาการวันสุนทรภู่
การฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา
เลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
QR CODE ไลน์กลุ่มในแต่ละชั้นเรียน
ชั้นอนุบาลปีที่ 2
ชั้นอนุบาลปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
หนังสือราชการ
ประกาศโรงเรียนบ้านซับตารี เรื่อง งดการจัดการเรียนการสอนแบบ On-site 09 มี.ค. 65
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 24 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านซับตารี เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 23 ส.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านซับตารี เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 03 ส.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านซับตารี เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 01 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านซับตารี 17 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านซับตารี 02 มิ.ย. 64
ประกาศ แจ้งงดการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน 29 ธ.ค. 63
ผล O-NET
ผล O-NET ปีการศึกษา 2564
ผล O-NET ปีการศึกษา 2563
ผล O-NET ปีการศึกษา 2562
ผล O-NET ปีการศึกษา 2561
ผล O-NET ปีการศึกษา 2560
ผล O-NET ปีการศึกษา 2559
ผล NT
ผล NT ปี 2562-2564
ผล NT ปี 2561 - 2563
ผล NT ปี 2560 - 2562
ผล NT ปี 2559 - 2561
ผล NT ปี 2558 - 2560
ผล NT ปี 2557 - 2559
ผล RT
ผล RT ปีการศึกษา 2565
ข่าวการศึกษา
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ลิ้งค์น่าสนใจ
โรงเรียนในสังกัด