ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2562 (อ่าน 52) 11 ธ.ค. 62
รับมอบเงินสนับสนุนในการซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ (อ่าน 58) 09 ธ.ค. 62
รับบริการด้านทันตกรรม 2/2562 (อ่าน 51) 26 พ.ย. 62
กิจกรรมค่ายลูกเสือเนตรนารี 2562 (อ่าน 56) 23 พ.ย. 62
เยี่ยมนักเรียน (อ่าน 51) 18 พ.ย. 62
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (อ่าน 47) 12 พ.ย. 62
วันลอยกระทง2562 (อ่าน 50) 11 พ.ย. 62
วันเปิดเทอม 2/2562 (อ่าน 52) 01 พ.ย. 62
มอบทุนนักเรียนยากจนพิเศษ (อ่าน 38) 24 ก.ย. 62
งานศิปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับศูนย์ฯ (อ่าน 35) 20 ก.ย. 62
ฉีดวัคซีน (อ่าน 30) 17 ก.ย. 62
เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ (อ่าน 30) 13 ก.ย. 62
ร่วมรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย (อ่าน 27) 13 ก.ย. 62
รับมอบทุนการศึกษา (อ่าน 27) 09 ก.ย. 62
มอบเหรียญรางวัลนักกีฬา จังหวัดจันทบุรี ปี 2562 (อ่าน 30) 09 ก.ย. 62
ทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 31) 31 ส.ค. 62
การแข่งขันเซปักตะกร้อ (อ่าน 198) 18 ส.ค. 62
กิจกรรมโครงการสร้างหมอฟันน้อย ปี 2562 (อ่าน 158) 16 ส.ค. 62
รับบริจาคพัดลม (อ่าน 208) 14 ส.ค. 62
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 62 ณ หอประชุมอำเภอสอยดาว (อ่าน 179) 13 ส.ค. 62
กิจกรรมวันแม่ 2562 (อ่าน 239) 10 ส.ค. 62
มอบทุนปัจจัยพื้นฐานยากจนพิเศษ 1/62 (อ่าน 430) 06 ส.ค. 62
โครงการเฝ้าระวังเด็กจมน้ำ (อ่าน 110) 01 ส.ค. 62
โครงการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น (อ่าน 143) 01 ส.ค. 62
รับมอบของบริจาคกลุ่มสายดันสายฝันระยอง (อ่าน 145) 27 ก.ค. 62
กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม 62 (อ่าน 115) 26 ก.ค. 62
เจ้าภาพสวดอภิธรรม (อ่าน 105) 22 ก.ค. 62
การติดตามโครงการอาหารกลางวัน (อ่าน 121) 18 ก.ค. 62
กิจกรรมวันเข้าพรรษา 62 (อ่าน 89) 09 ก.ค. 62
รับบริจาคพัดลม (อ่าน 92) 03 ก.ค. 62
การแข่งขันเซปักตะกร้อ (อ่าน 83) 02 ก.ค. 62
การติดตาม ประเมินผล และการนิเทศการศึกษา 2562 (อ่าน 75) 02 ก.ค. 62
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 62 (อ่าน 93) 01 ก.ค. 62
กิจกรรมฟุตซอลระดับอำเภอ 2562 (อ่าน 87) 26 มิ.ย. 62
การเตรียมความพร้อมในการประเมินโรงเรียนต้นแบบนักเรียนสุขภาพดี (อ่าน 114) 14 มิ.ย. 62
การป้องกันโรคไข้เลือดออก (อ่าน 173) 13 มิ.ย. 62
ทุนการศึกษา "ครอบครัวแสงนาค" (อ่าน 163) 12 มิ.ย. 62
จิตอาสา"เราทำความดีด้วยหัวใจ" (อ่าน 179) 10 มิ.ย. 62
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 2562 (อ่าน 170) 05 มิ.ย. 62
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 183) 05 มิ.ย. 62