ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การแข่งขันเซปักตะกร้อ (อ่าน 124) 18 ส.ค. 62
กิจกรรมโครงการสร้างหมอฟันน้อย ปี 2562 (อ่าน 95) 16 ส.ค. 62
รับบริจาคพัดลม (อ่าน 124) 14 ส.ค. 62
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 62 ณ หอประชุมอำเภอสอยดาว (อ่าน 112) 13 ส.ค. 62
กิจกรรมวันแม่ 2562 (อ่าน 181) 10 ส.ค. 62
มอบทุนปัจจัยพื้นฐานยากจนพิเศษ 1/62 (อ่าน 392) 06 ส.ค. 62
โครงการเฝ้าระวังเด็กจมน้ำ (อ่าน 73) 01 ส.ค. 62
โครงการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น (อ่าน 99) 01 ส.ค. 62
รับมอบของบริจาคกลุ่มสายดันสายฝันระยอง (อ่าน 103) 27 ก.ค. 62
กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม 62 (อ่าน 70) 26 ก.ค. 62
เจ้าภาพสวดอภิธรรม (อ่าน 71) 22 ก.ค. 62
การติดตามโครงการอาหารกลางวัน (อ่าน 83) 18 ก.ค. 62
กิจกรรมวันเข้าพรรษา 62 (อ่าน 57) 09 ก.ค. 62
รับบริจาคพัดลม (อ่าน 63) 03 ก.ค. 62
การแข่งขันเซปักตะกร้อ (อ่าน 63) 02 ก.ค. 62
การติดตาม ประเมินผล และการนิเทศการศึกษา 2562 (อ่าน 50) 02 ก.ค. 62
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 62 (อ่าน 58) 01 ก.ค. 62
กิจกรรมฟุตซอลระดับอำเภอ 2562 (อ่าน 56) 26 มิ.ย. 62
การเตรียมความพร้อมในการประเมินโรงเรียนต้นแบบนักเรียนสุขภาพดี (อ่าน 70) 14 มิ.ย. 62
การป้องกันโรคไข้เลือดออก (อ่าน 128) 13 มิ.ย. 62
ทุนการศึกษา "ครอบครัวแสงนาค" (อ่าน 118) 12 มิ.ย. 62
จิตอาสา"เราทำความดีด้วยหัวใจ" (อ่าน 138) 10 มิ.ย. 62
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 2562 (อ่าน 129) 05 มิ.ย. 62
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 140) 05 มิ.ย. 62
ประชุมผู้ปกครอง1/2562 (อ่าน 93) 31 พ.ค. 62
เปิดภาคเรียน1/2562 (อ่าน 105) 16 พ.ค. 62
กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด (อ่าน 77) 28 มี.ค. 62
บัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 88) 26 มี.ค. 62
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย (อ่าน 82) 22 มี.ค. 62
พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 (อ่าน 87) 21 มี.ค. 62
เลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 71) 15 มี.ค. 62
กิจกรรมการกุศลเพื่อโรงพยาบาลสอยดาว (อ่าน 95) 07 มี.ค. 62
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี (อ่าน 79) 23 ก.พ. 62
วันครู 2562 (อ่าน 81) 16 ม.ค. 62
วันพ่อแห่งชาติ 2561 (อ่าน 133) 05 ธ.ค. 61
ประชุมทางไกลเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียน (อ่าน 243) 23 พ.ย. 61
ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวัน "วันปิยมหาราช” ประจำปี 2561 (อ่าน 244) 23 ต.ค. 61
อบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการอ่านและการเขียนผ่านการเรียนรู้เชิงรุก (อ่าน 336) 01 ต.ค. 61
ร่วมโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ในสถานศึกษา (อ่าน 268) 01 ต.ค. 61
การประชุมสัมนาวิชาการ "Chan 2 Open House" (อ่าน 187) 28 ก.ย. 61