สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
สีประจำโรงเรียน
 
สีม่วง - เหลือง
               
สีม่วง        หมายถึง บ่งบอกถึงความสูงศักดิ์ ลึกลับ และอารมณ์ความรู้สึก 
                สีเหลือง   หมายถึง สีที่บ่งบอกถึงความร่าเริง ปราดเปรียว สดใส ขจัดความวิตกกังวลและ
                                                   อารมณ์แปรปรวน

 
ตราประจำโรงเรียน
     ตัวอักษรสีม่วง   หมายถึง  สีประจำอำเภอสอยดาว
     ยอดน้ำสีฟ้า      หมายถึง  สีแห่งสันติ ความน่าเชื่อถือ ความซื่อสัตย์ ความ
                                      สุขสงบ และความเย็นที่เป็นตัวแทนของนักเรียน
     มือสีเขียว         หมายถึง  สัญลักษณ์ของความเติบโตงอกงามเป็นสีที่ให้
                                      ความรู้สึกรื่นรมย์ และขจัดความรู้สึกในด้านลบ 
                                      ที่เป็นตัวแทนของครู
     กำแพงสีน้ำตาล  หมายถึง  เป็นสีแห่งธรรมชาติ สามารถกระตุ้นความรู้สึก
                                       แข็งแรง มีพลัง และความน่าเชื่อถือ  ซึ่งเปรียบ
                                       เสมือนความมั่นคงของนักเรียน ครู และชุมชน