ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสมจิตร จันพักลาน
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางบังอร กระจ่างศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวศิริลักษณ์ หมื่นกันยา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2