ปฐมวัย

นางสมจิตร จันพักลาน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1
เบอร์โทร : 0822562368
อีเมล์ : -

นางบังอร กระจ่างศรี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวศิริลักษณ์ หมื่นกันยา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1