หนังสือราชการ
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านซับตารี เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านซับตารี เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านซับตารี เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านซับตารี
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านซับตารี
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 64
ประกาศ แจ้งงดการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
โพสเมื่อ : 29 ธ.ค. 63
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 63
ระเบียบโรงเรียนบ้านซับตารีว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน
โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 63