ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับบริการตัดผมจากนักศึกษาวิชาชีพ รุ่น 2 (อ่าน 16) 11 มิ.ย. 61
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 16) 07 มิ.ย. 61
เตรียมพร้อมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 21) 06 มิ.ย. 61
ธรรมะในสถานศึกษา (อ่าน 22) 01 มิ.ย. 61
ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 1/2561 (อ่าน 25) 01 มิ.ย. 61
วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2561 (อ่าน 22) 31 พ.ค. 61
กิ่งกาชาดอำเภอสอยดาวเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบจักรยาน (อ่าน 17) 23 พ.ค. 61
อบรมโครงการหนุนเสริมครูสู่ผู้เรียนด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) (อ่าน 22) 21 พ.ค. 61
อบรมโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ด้วยระบบทางไกล (อ่าน 24) 21 พ.ค. 61
โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต (Life Saving) (อ่าน 23) 19 พ.ค. 61
ร่วมรำลึก (อ่าน 28) 19 พ.ค. 61
รับบริการตัดผม (อ่าน 24) 18 พ.ค. 61
ส่งลูกสู่ฝั่ง บัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 85) 24 มี.ค. 61
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 91) 22 มี.ค. 61
เครือข่ายผู้ปกครองร่วมพัฒนาโรงเรียน (หมู่ 15) (อ่าน 73) 22 มี.ค. 61
เลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 98) 16 มี.ค. 61
ดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 (อ่าน 100) 13 มี.ค. 61
ดำเนินการสอบ NT ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 80) 07 มี.ค. 61
ดำเนินการทดสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 91) 28 ก.พ. 61
ร่วมการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2561 (อ่าน 79) 05 มี.ค. 61
โรงเรียนทุ่งขนานวิทยาแนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 76) 28 ก.พ. 61
การประเมินความสามารถด้านการอ่าน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 77) 23 ก.พ. 61
การแข่งขันกีฬาซับตารีเกมส์ 2560 (อ่าน 82) 21 ก.พ. 61
เครือข่ายผู้ปกครองร่วมพัฒนาโรงเรียน (ประจำเดือนกุมภาพันธ์) (อ่าน 58) 10 ก.พ. 61
อบรมเรื่องเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ก่อนวัย (อ่าน 65) 08 ก.พ. 61
VDO Conference การสร้างความเข้าใจมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (อ่าน 57) 26 ม.ค. 61
อบรม Active Learning (อ่าน 47) 21 ม.ค. 61
วันครู ประจำปี 2561 (อ่าน 60) 16 ม.ค. 61
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 (อ่าน 59) 13 ม.ค. 61
รับมอบอุปกรณ์การเรียน (อ่าน 101) 12 ม.ค. 61
ตรวจสุขภาพฟัน 2/2560 (อ่าน 97) 08 ม.ค. 61
เลี้ยงขนมเนื่องในวันเด็ก ปี 2561 (อ่าน 101) 08 ม.ค. 61
สังสรรค์ศิษย์เก่า 40 ปี โรงเรียนบ้านซับตารี (อ่าน 136) 27 ธ.ค. 60
เครือข่ายผู้ปกครองร่วมพัฒนาโรงเรียน (หมู่ 12) (อ่าน 168) 15 ธ.ค. 60
"อินทนิล" Mini Marathon (อ่าน 142) 13 ธ.ค. 60
เครือข่ายผู้ปกครองร่วมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ (อ่าน 147) 08 ธ.ค. 60
ต้อนรับคณะสงฆ์โครงการจาริกธุดงค์เผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ (อ่าน 172) 07 ธ.ค. 60
ร่วมงานวันวชิราวุธ ประจำปี 2560 (อ่าน 167) 25 พ.ย. 60
ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2/2560 (อ่าน 167) 22 พ.ย. 60
ชมนิทรรศการพระเมรุมาศ ในหลวงรัชกาลที่ 9 (อ่าน 156) 22 พ.ย. 60