ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมทางไกลเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียน (อ่าน 14) 23 พ.ย. 61
ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวัน "วันปิยมหาราช” ประจำปี 2561 (อ่าน 18) 23 ต.ค. 61
อบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการอ่านและการเขียนผ่านการเรียนรู้เชิงรุก (อ่าน 57) 01 ต.ค. 61
ร่วมโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ในสถานศึกษา (อ่าน 56) 01 ต.ค. 61
การประชุมสัมนาวิชาการ "Chan 2 Open House" (อ่าน 47) 28 ก.ย. 61
การประชุมสัมนาการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฏกระทรวง พ.ศ. 2561 (อ่าน 58) 28 ก.ย. 61
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ปีการศึกษา 2561 ระดับศูนย์ฯ (อ่าน 66) 27 ก.ย. 61
ชมรมทหารพรานบ้านซับตารี เข้าพัฒนาโรงเรียน (เดือนกันยายน) (อ่าน 49) 08 ก.ย. 61
มอบเหรียญรางวัลให้นักกีฬา จังหวัดจันทบุรี ปี 2561 (อ่าน 56) 29 ส.ค. 61
ร่วมประชุมการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษา (อ่าน 92) 27 ส.ค. 61
ประชุมเสริมความรู้และความเข้าใจ การประเมินวิทยฐานะตามเกณฑ์ใหม่ (อ่าน 58) 25 ส.ค. 61
โครงการฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือคนจมน้ำและการเฝ้าระวังเด็กจมน้ำ 2561 (อ่าน 33) 24 ส.ค. 61
พิธีเปิดมหกรรมกีฬานักเรียน ประจำปี 2561 (อ่าน 45) 24 ส.ค. 61
การแข่งขันกรีฑาจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2561 (วันที่สาม) (อ่าน 64) 24 ส.ค. 61
การแข่งขันกรีฑาจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2561 (วันที่สอง) (อ่าน 36) 23 ส.ค. 61
รับบริการทันตกรรมพระราชทาน (อ่าน 26) 22 ส.ค. 61
การแข่งขันกรีฑาจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2561 (วันแรก) (อ่าน 28) 22 ส.ค. 61
รับบริการตัดผมจากนักศึกษาวิชาชีพ รุ่น 3 (อ่าน 28) 15 ส.ค. 61
นิเทศติดตามครูแกนนำภาษาอังกฤษ ในระดับภูมิภาค (Boot Camp) (อ่าน 40) 15 ส.ค. 61
รับมอบทุนการศึกษาฯ วันแม่แห่งชาติ ปี 2561 (อ่าน 31) 12 ส.ค. 61
เครือข่ายผู้ปกครองร่วมพัฒนาโรงเรียน (หมู่ 8) (อ่าน 25) 08 ส.ค. 61
ชมรมทหารพรานบ้านซับตารี เข้าพัฒนาโรงเรียน (อ่าน 31) 07 ส.ค. 61
โครงการซักซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันการเกิดอัคคีภัยในสถานศึกษา (อ่าน 25) 06 ส.ค. 61
กิจกรรมเมตตา คุณธรรม 2561 (วันที่ 3) (อ่าน 26) 03 ส.ค. 61
พิธีรำลึกพระคุณ 2561 (วันที่ 3) (อ่าน 26) 03 ส.ค. 61
พิธีปิดค่ายคุณธรรม-จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 24) 03 ส.ค. 61
กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน ปี 2561 (อ่าน 56) 03 ส.ค. 61
กิจกรรมทำวัตรเช้า-ทำบุญตักบาตรของค่ายคุณธรรมฯ '61 (วันที่สอง) (อ่าน 19) 02 ส.ค. 61
กิจกรรมเรียนรู้ค่ายคุณธรรม-จริยธรรม 2561 (วันที่ 2) (อ่าน 29) 02 ส.ค. 61
กิจกรรมเทียนรวมใจ 2561 (วันที่ 2) (อ่าน 22) 02 ส.ค. 61
พิธีเปิดค่ายคุณธรรม-จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 22) 01 ส.ค. 61
ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 (อ่าน 90) 27 ก.ค. 61
รับมอบประกาศเกียรติคุณผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นประจำปี 2560 (ประเภทผู้สอน) (อ่าน 86) 26 ก.ค. 61
ร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีงบประมาณ 2561 (อ่าน 110) 25 ก.ค. 61
ร่วมโครงการซักซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีเกิดเหตุโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชนชายแดน (อ่าน 80) 19 ก.ค. 61
ร่วมกิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี 2561 (อ่าน 91) 29 มิ.ย. 61
ร่วมโครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติฯ" 2561 (อ่าน 73) 27 มิ.ย. 61
วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 (อ่าน 86) 26 มิ.ย. 61
รับคำแนะนำการบริหารการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (อ่าน 79) 25 มิ.ย. 61
การประชุมผ่านระบบทางไกล โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (Video Conference) (อ่าน 223) 20 มิ.ย. 61