ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสามารถ เฉลียวฉลาด
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
Hot Web
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมท่องอาขยานภาษาไทยตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 14) 16 ก.พ. 60
รับการแนะแนวการศึกษาต่อจากโรงเรียนลาซาลจันทบุรี (อ่าน 7) 15 ก.พ. 60
ร่วมการแข่งขันเปตอง เยาวชนไทยไปโอลิมปิก (อ่าน 20) 25 ม.ค. 60
วันครู ประจำปี 2560 (อ่าน 60) 17 ม.ค. 60
การแข่งขันกีฬาซับตารีเกมส์ 59 & งานวันเด็ก 60 (อ่าน 39) 12 ม.ค. 60
จีระ สุระขันธ์ พบปะนักเรียน (อ่าน 25) 11 ม.ค. 60
ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านนาสนาดก์ (อ่าน 32) 27 ธ.ค. 59
เลี้ยงส่งรองผู้อำนวยการ (อ่าน 31) 27 ธ.ค. 59
สอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 35) 26 ธ.ค. 59
รองผู้อำนวยการกล่าวอำลานักเรียน (อ่าน 23) 26 ธ.ค. 59
พิธีวางศิลาฤกษ์สร้างอุโบสถ วัดป่าธรรมวิเวก (วัดบ้านซับตารี) (อ่าน 34) 24 ธ.ค. 59
ตรวจถอนฟัน (อ่าน 26) 23 ธ.ค. 59
ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ O-NET วิชาภาษาไทย รูปแบบอัตนัย (อ่าน 50) 21 ธ.ค. 59
ร่วมการประกวดคัดลายมือ ประจำปี 2559 (อ่าน 32) 20 ธ.ค. 59
ร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 (อ่าน 20) 19 ธ.ค. 59
โครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น 2 (อ่าน 26) 08 ธ.ค. 59
โครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น (อ่าน 41) 07 ธ.ค. 59
กิจกรรมบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (อ่าน 38) 04 ธ.ค. 59
โครงการประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2559 (อ่าน 41) 30 พ.ย. 59
พิธีเปิดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อ่าน 44) 29 พ.ย. 59
ปลูกพืชสมุนไพร (อ่าน 49) 29 พ.ย. 59
ร่วมงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2559 (อ่าน 45) 25 พ.ย. 59
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี (อ่าน 62) 22 พ.ย. 59
ตรวจสารเสพติดในสถานศึกษา (อ่าน 46) 18 พ.ย. 59
ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ (อ่าน 53) 17 พ.ย. 59
ร่วมกันจัดทำกระทง ปี 2559 (อ่าน 39) 14 พ.ย. 59
ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2/2559 (อ่าน 41) 04 พ.ย. 59
ร่วมอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียน (อ่าน 35) 30 ต.ค. 59
ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวัน "วันปิยมหาราช” ประจำปี 2559 (อ่าน 45) 23 ต.ค. 59
ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ (อ่าน 64) 14 ต.ค. 59
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 (อ่าน 56) 03 ต.ค. 59
ร่วมโครงการให้ความรู้รณรงค์ต่อต้านเอดส์ ประจำปี 2559 (อ่าน 62) 01 ต.ค. 59
พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (อ่าน 125) 22 ก.ย. 59
ประชุมปฏิบัติการดำเนินการจัอซื้อพัสดุ สื่อการเรียนรู้ (อ่าน 62) 22 ก.ย. 59
ร่วมงาน (อ่าน 94) 22 ก.ย. 59
ครูคมสันต์อำลาคณะครูและกรรมการสถานศึกษา (อ่าน 59) 22 ก.ย. 59
วัดโพธิ์ศรีมอบทุนการศึกษา (อ่าน 55) 21 ก.ย. 59
วัดคำไลอุปถัมภ์มอบทุนการศึกษา (อ่าน 72) 13 ก.ย. 59
ประชุมคณะกรรมการกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตฯ (อ่าน 65) 12 ก.ย. 59
การแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับศูนย์ประสานงานฯ (อ่าน 108) 09 ก.ย. 59