ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับมอบอุปกรณ์การเรียน (อ่าน 37) 13 ม.ค. 61
ตรวจสุขภาพฟัน 2/2560 (อ่าน 32) 13 ม.ค. 61
เลี้ยงขนมเนื่องในวันเด็ก ปี 2561 (อ่าน 28) 13 ม.ค. 61
สังสรรค์ศิษย์เก่า 40 ปี โรงเรียนบ้านซับตารี (อ่าน 39) 13 ม.ค. 61
เครือข่ายผู้ปกครองร่วมพัฒนาโรงเรียน (หมู่ 12) (อ่าน 70) 15 ธ.ค. 60
"อินทนิล" Mini Marathon (อ่าน 61) 13 ธ.ค. 60
เครือข่ายผู้ปกครองร่วมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ (อ่าน 66) 08 ธ.ค. 60
ต้อนรับคณะสงฆ์โครงการจาริกธุดงค์เผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ (อ่าน 75) 07 ธ.ค. 60
ร่วมงานวันวชิราวุธ ประจำปี 2560 (อ่าน 75) 25 พ.ย. 60
ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2/2560 (อ่าน 66) 22 พ.ย. 60
ชมนิทรรศการพระเมรุมาศ ในหลวงรัชกาลที่ 9 (อ่าน 69) 22 พ.ย. 60
ร่วมกันจัดทำกระทง ปี 2560 (อ่าน 61) 04 พ.ย. 60
เตรียมความพร้อมเข้าสอบธรรมสนามหลวง ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 51) 02 พ.ย. 60
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 (อ่าน 56) 05 ต.ค. 60
100 ปี ธงชาติไทย (อ่าน 69) 28 ก.ย. 60
พิธีมอบประกาศนียบัตร โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งขนาน รุ่นที่ 1 (อ่าน 65) 28 ก.ย. 60
การแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ระดับอำเภอ (อ่าน 99) 27 ก.ย. 60
แนะนำการใช้เครื่องมือประดิษฐ์ดอกไม้ (อ่าน 79) 20 ก.ย. 60
ผู้ปกครองร่วมกันพัฒนาโรงเรียน ประจำเดือนกันยายน (อ่าน 75) 15 ก.ย. 60
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 82) 15 ก.ย. 60
กิจกรรมวัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจ 3R (อ่าน 87) 01 ก.ย. 60
โครงการการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ปี 2560 (อ่าน 75) 27 ส.ค. 60
รับมอบทุนการศึกษา (อ่าน 95) 16 ส.ค. 60
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2560 (อ่าน 106) 11 ส.ค. 60
เตรียมกระชังปลา เพื่อเพาะพันธุ์ปลา (อ่าน 89) 10 ส.ค. 60
เตรียมพื้นที่ปลูกดอกดาวเรือง (อ่าน 92) 10 ส.ค. 60
รับรางวัลการแข่งขันเปตอง ประเภทคู่ (อ่าน 83) 09 ส.ค. 60
ร่วมโครงการ (อ่าน 86) 09 ส.ค. 60
ร่วมแข่งขันเปตอง ประเภททีม (อ่าน 86) 09 ส.ค. 60
โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก (อ่าน 90) 09 ส.ค. 60
ร่วมแข่งขันเปตอง ประเภทคู่ (อ่าน 83) 09 ส.ค. 60
นำเสนอผลงาน PCL (อ่าน 89) 09 ส.ค. 60
พิธีปิดค่ายคุณธรรม-จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 72) 09 ส.ค. 60
พิธีรำลึกพระคุณ '60 (อ่าน 96) 09 ส.ค. 60
กิจกรรมเทียนรวมใจ ถวายพระพร '60 (อ่าน 93) 09 ส.ค. 60
กิจกรรมเรียนรู้เรื่องหน้าที่ชาวพุทธ-โทษภัยของยาเสพติด '60 (อ่าน 77) 09 ส.ค. 60
กิจกรรมทำวัตรเช้า-ทำบุญตักบาตรของค่ายคุณธรรมฯ '60 (อ่าน 84) 09 ส.ค. 60
กิจกรรมพัฒนาตนเองของค่ายคุณธรรมฯ วันแรก '60 (อ่าน 86) 09 ส.ค. 60
พิธีเปิดค่ายคุณธรรม-จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 109) 07 ส.ค. 60
เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 องค์ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ (อ่าน 102) 28 ก.ค. 60