ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับมอบทุนการศึกษา (อ่าน 7) 16 ส.ค. 60
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2560 (อ่าน 15) 11 ส.ค. 60
เตรียมกระชังปลา เพื่อเพาะพันธุ์ปลา (อ่าน 11) 10 ส.ค. 60
เตรียมพื้นที่ปลูกดอกดาวเรือง (อ่าน 12) 10 ส.ค. 60
รับรางวัลการแข่งขันเปตอง ประเภทคู่ (อ่าน 10) 09 ส.ค. 60
ร่วมโครงการ (อ่าน 11) 09 ส.ค. 60
ร่วมแข่งขันเปตอง ประเภททีม (อ่าน 9) 09 ส.ค. 60
โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก (อ่าน 17) 09 ส.ค. 60
ร่วมแข่งขันเปตอง ประเภทคู่ (อ่าน 8) 09 ส.ค. 60
นำเสนอผลงาน PCL (อ่าน 9) 09 ส.ค. 60
พิธีปิดค่ายคุณธรรม-จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 13) 09 ส.ค. 60
พิธีรำลึกพระคุณ '60 (อ่าน 9) 09 ส.ค. 60
กิจกรรมเทียนรวมใจ ถวายพระพร '60 (อ่าน 8) 09 ส.ค. 60
กิจกรรมเรียนรู้เรื่องหน้าที่ชาวพุทธ-โทษภัยของยาเสพติด '60 (อ่าน 9) 09 ส.ค. 60
กิจกรรมทำวัตรเช้า-ทำบุญตักบาตรของค่ายคุณธรรมฯ '60 (อ่าน 7) 09 ส.ค. 60
กิจกรรมพัฒนาตนเองของค่ายคุณธรรมฯ วันแรก '60 (อ่าน 8) 09 ส.ค. 60
พิธีเปิดค่ายคุณธรรม-จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 23) 07 ส.ค. 60
เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 องค์ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ (อ่าน 22) 28 ก.ค. 60
ชี้แจงกระบวนการ PLC (อ่าน 23) 24 ก.ค. 60
ครูไพรัชเลี้ยงอาหารและมอบทุนการศึกษา (อ่าน 33) 20 ก.ค. 60
รับการประเมินโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีประจำตำบล ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 28) 18 ก.ค. 60
พิธีเปิด/ปิด โครงการต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน (D.A.R.E) ประจำปี 2560 (อ่าน 34) 13 ก.ค. 60
ร่วม"โครงการร้อยรักดวงใจ ปลูกต้นดาวเรือง ทำดอกไม้จันทน์เพื่อพ่อ" (อ่าน 34) 12 ก.ค. 60
รับมอบหนังสือ "สรรเสริญพระบารมี" (อ่าน 20) 12 ก.ค. 60
ร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ "สะเต็มศึกษา : ต้นกล้า Smart Trainer Team" (อ่าน 19) 11 ก.ค. 60
ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560 (อ่าน 28) 08 ก.ค. 60
จัดเตรียมรถแห่เทียนพรรษา ปี 2560 (อ่าน 27) 06 ก.ค. 60
มอบรางวัล การแข่งขันกรีฑานักเรียนอำเภอสอยดาว ประจำปี 2560 (อ่าน 26) 06 ก.ค. 60
การแข่งขันกรีฑานักเรียนอำเภอสอยดาว ประจำปี 2560 (อ่าน 32) 06 ก.ค. 60
ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการศึกษาเพื่อการมีงานทำ (อ่าน 46) 02 ก.ค. 60
ร่วมกิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี 2560 (อ่าน 47) 01 ก.ค. 60
การเพาะพันธุ์ดอกดาวเรืองเพื่อพ่อ (อ่าน 38) 28 มิ.ย. 60
กีฬาต่อต้านยาเสพติด ปี 2560 (อ่าน 50) 28 มิ.ย. 60
พิธีส่งมอบและประกาศรับรองพื้นที่ปลอดภัย (อ่าน 41) 27 มิ.ย. 60
วันต่อต้านยาเสพติโลก ประจำปี 2560 (อ่าน 48) 27 มิ.ย. 60
โครงการสนามจราจรเยาวชน (อ่าน 57) 24 มิ.ย. 60
โครงการรักษ์ภาษาไทย (อ่าน 52) 17 มิ.ย. 60
หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิด ให้ความรู้แก่นักเรียน (อ่าน 31) 16 มิ.ย. 60
เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อพัน ปันอ่อน (อ่าน 31) 15 มิ.ย. 60
นพค.14 สำรวจสถานที่ติดตั้งโครงการบ้านน้ำดื่ม (อ่าน 28) 15 มิ.ย. 60