ข่าวประชาสัมพันธ์
วันคล้ายวันพระราชสมภพ (อ่าน 11) 03 ธ.ค. 65
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ๒๕๖๕ (อ่าน 20) 25 พ.ย. 65
กีฬาคริกเก็ต (อ่าน 27) 22 พ.ย. 65
Managing Director Thailand Diy Workshop Training Camp (อ่าน 30) 21 พ.ย. 65
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน (อ่าน 42) 17 พ.ย. 65
รับมอบผลไม้ คุณซาเร็น เซ็ง และคุณนากรีน เซ็ง (อ่าน 34) 16 พ.ย. 65
รางวัลเสมาพิทักษ์ (อ่าน 35) 16 พ.ย. 65
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2563-2564 (อ่าน 33) 16 พ.ย. 65
ร่วมงานบุญอุทิศกุศลถึงผู้ล่วงลับ (อ่าน 26) 12 พ.ย. 65
ประชุมความพร้อมงานศิลปหัตกรรมครั้งที่ 70 (อ่าน 27) 10 พ.ย. 65
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2565 (อ่าน 20) 10 พ.ย. 65
ร่วมบุญทอดกฐิน วัดทุ่งขนาน (อ่าน 24) 08 พ.ย. 65
วันลอยกระทง 2565 (อ่าน 26) 08 พ.ย. 65
การถ่ายทอดความรู้ท้องถิ่น (อ่าน 37) 07 พ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนบ้านซับตารี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง (อ่าน 48) 31 ต.ค. 65
ทอดกฐินวัดซับตารี (อ่าน 19) 30 ต.ค. 65
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 2565 (อ่าน 409) 03 ก.ค. 65
มหกรรมวิชาการวันสุนทรภู่ (อ่าน 395) 30 มิ.ย. 65
การฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา (อ่าน 403) 30 มิ.ย. 65
เลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 371) 30 มิ.ย. 65
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (อ่าน 374) 30 มิ.ย. 65
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 310) 30 มิ.ย. 65
ประชุมผู้ปกครอง1/2565 (อ่าน 308) 30 มิ.ย. 65
ส่งครูย้าย (อ่าน 324) 30 มิ.ย. 65
สำเร็จการศึกษา (อ่าน 319) 30 มิ.ย. 65
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน (อ่าน 552) 28 มี.ค. 65
ประเมินผลการปฏิบัติงานของครู ครั้งที่ 1 1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65 (อ่าน 537) 28 มี.ค. 65
สอบNT (อ่าน 540) 28 มี.ค. 65
โครงการอบรมลูกเสือชายแดน รุ่นที่ 70 (อ่าน 3460) 03 มี.ค. 65
สอบ RT ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3461) 03 มี.ค. 65
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อ่าน 3423) 03 มี.ค. 65
117ปีโรตารี่จันทบุรีกับโรงเรียนบ้านซับตารี (อ่าน 3435) 03 มี.ค. 65
นำนักเรียนทำบุญวันมาฆบูชา (อ่าน 3510) 17 ก.พ. 65
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3471) 12 ก.พ. 65
ประชุมพสน. (อ่าน 3473) 12 ก.พ. 65
เลี้ยงไอติมและขนมเด็กๆ (อ่าน 3536) 07 ก.พ. 65
ทุนการศึกษา (อ่าน 3456) 07 ก.พ. 65
มอบเกียรติบัตร (อ่าน 3441) 07 ก.พ. 65
รับการประเมินจากสาธารณสุขอำเภอ (อ่าน 3457) 25 ม.ค. 65
พัฒนาโรงเรียน (อ่าน 3491) 11 ม.ค. 65
จับของขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2565 (อ่าน 3486) 11 ม.ค. 65
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา (อ่าน 3522) 09 ธ.ค. 64
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน (แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3-5 ปี แผนปฏิบัติการประจำปี และการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน) (อ่าน 3576) 21 พ.ย. 64
ทาสีรั้วคืนความสดใสให้โรงเรียน (อ่าน 3578) 11 พ.ย. 64
นักเรียนโรงเรียนบ้านซับตารีรับบริการฉีดวัคซีน (อ่าน 3535) 11 พ.ย. 64
ประชุมผู้ปกครองออนไลน์ (อ่าน 3549) 02 พ.ย. 64
นักเรียนโรงเรียนบ้านซับตารีรับอุปกรณ์การเรียน/อาหารเสริม(นม) (อ่าน 3518) 02 พ.ย. 64
เงินพระราชทานของพระบาทสามเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (อ่าน 3499) 28 ต.ค. 64
การประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 3507) 26 ต.ค. 64
ประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างใบงานและแบบทดสอบด้วยเว็บแอปพลิเคชัน (อ่าน 3496) 22 ต.ค. 64