ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 (อ่าน 13) 05 ต.ค. 60
100 ปี ธงชาติไทย (อ่าน 18) 28 ก.ย. 60
พิธีมอบประกาศนียบัตร โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งขนาน รุ่นที่ 1 (อ่าน 16) 28 ก.ย. 60
การแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ระดับอำเภอ (อ่าน 40) 27 ก.ย. 60
แนะนำการใช้เครื่องมือประดิษฐ์ดอกไม้ (อ่าน 26) 20 ก.ย. 60
ผู้ปกครองร่วมกันพัฒนาโรงเรียน ประจำเดือนกันยายน (อ่าน 24) 15 ก.ย. 60
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 32) 15 ก.ย. 60
กิจกรรมวัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจ 3R (อ่าน 33) 01 ก.ย. 60
โครงการการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ปี 2560 (อ่าน 31) 27 ส.ค. 60
รับมอบทุนการศึกษา (อ่าน 36) 16 ส.ค. 60
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2560 (อ่าน 46) 11 ส.ค. 60
เตรียมกระชังปลา เพื่อเพาะพันธุ์ปลา (อ่าน 34) 10 ส.ค. 60
เตรียมพื้นที่ปลูกดอกดาวเรือง (อ่าน 31) 10 ส.ค. 60
รับรางวัลการแข่งขันเปตอง ประเภทคู่ (อ่าน 30) 09 ส.ค. 60
ร่วมโครงการ (อ่าน 33) 09 ส.ค. 60
ร่วมแข่งขันเปตอง ประเภททีม (อ่าน 30) 09 ส.ค. 60
โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก (อ่าน 35) 09 ส.ค. 60
ร่วมแข่งขันเปตอง ประเภทคู่ (อ่าน 30) 09 ส.ค. 60
นำเสนอผลงาน PCL (อ่าน 30) 09 ส.ค. 60
พิธีปิดค่ายคุณธรรม-จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 30) 09 ส.ค. 60
พิธีรำลึกพระคุณ '60 (อ่าน 34) 09 ส.ค. 60
กิจกรรมเทียนรวมใจ ถวายพระพร '60 (อ่าน 37) 09 ส.ค. 60
กิจกรรมเรียนรู้เรื่องหน้าที่ชาวพุทธ-โทษภัยของยาเสพติด '60 (อ่าน 27) 09 ส.ค. 60
กิจกรรมทำวัตรเช้า-ทำบุญตักบาตรของค่ายคุณธรรมฯ '60 (อ่าน 32) 09 ส.ค. 60
กิจกรรมพัฒนาตนเองของค่ายคุณธรรมฯ วันแรก '60 (อ่าน 29) 09 ส.ค. 60
พิธีเปิดค่ายคุณธรรม-จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 49) 07 ส.ค. 60
เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 องค์ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ (อ่าน 43) 28 ก.ค. 60
ชี้แจงกระบวนการ PLC (อ่าน 47) 24 ก.ค. 60
ครูไพรัชเลี้ยงอาหารและมอบทุนการศึกษา (อ่าน 54) 20 ก.ค. 60
รับการประเมินโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีประจำตำบล ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 46) 18 ก.ค. 60
พิธีเปิด/ปิด โครงการต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน (D.A.R.E) ประจำปี 2560 (อ่าน 54) 13 ก.ค. 60
ร่วม"โครงการร้อยรักดวงใจ ปลูกต้นดาวเรือง ทำดอกไม้จันทน์เพื่อพ่อ" (อ่าน 62) 12 ก.ค. 60
รับมอบหนังสือ "สรรเสริญพระบารมี" (อ่าน 41) 12 ก.ค. 60
ร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ "สะเต็มศึกษา : ต้นกล้า Smart Trainer Team" (อ่าน 42) 11 ก.ค. 60
ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560 (อ่าน 56) 08 ก.ค. 60
จัดเตรียมรถแห่เทียนพรรษา ปี 2560 (อ่าน 54) 06 ก.ค. 60
มอบรางวัล การแข่งขันกรีฑานักเรียนอำเภอสอยดาว ประจำปี 2560 (อ่าน 51) 06 ก.ค. 60
การแข่งขันกรีฑานักเรียนอำเภอสอยดาว ประจำปี 2560 (อ่าน 59) 06 ก.ค. 60
ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการศึกษาเพื่อการมีงานทำ (อ่าน 84) 02 ก.ค. 60
ร่วมกิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี 2560 (อ่าน 89) 01 ก.ค. 60