กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางอรุณพร ครองชนม์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0845272670
อีเมล์ : -