ประถมศึกษา

นางอำพร นาคประสิทธิ์
ครู คศ.3
หัวหน้าประถมศึกษา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0861515844
อีเมล์ : k.rutuy2010@hotmail.com

นางสาวละมุล ทบวงศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0892473494
อีเมล์ : -

นางนารี เกื้อกูล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0861568093
อีเมล์ : naree_xch@hotmail.com