ประถมศึกษา

นางสาวละมุล ทบวงศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0892473494
อีเมล์ : -

นางนารี เกื้อกูล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0861568093
อีเมล์ : naree_xch@hotmail.com