ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประถมศึกษา

นางอำพร นาคประสิทธิ์
ครู คศ.3
หัวหน้าประถมศึกษา

นางสาวละมุล ทบวงศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางนารี เกื้อกูล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1