กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสกุณา พึ่งงาม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0878335128
อีเมล์ : nongpangcake@hotmail.com

นางจิรัชยา แสนใจกล้า
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0861474728
อีเมล์ : jiratchaya.san@gmail.com

นางสาวฐิติมา กานกล้า
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1