กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสกุณา พึ่งงาม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0878335128
อีเมล์ : nongpangcake@hotmail.com

นางจิรัชยา แสนใจกล้า
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0861474728
อีเมล์ : jiratchaya.san@gmail.com

นางสาวสมสมร มุ่งปั่นกลาง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0847786896
อีเมล์ : oil_oil_up@hotmail.com

นางสาวฐิติมา กานกล้า
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวรุ้งนภา จันทร์ลี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 099-6493161
อีเมล์ : ru_i_tim@hotmail.com