ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสามารถ เฉลียวฉลาด
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
Hot Web
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านซับตารีค่ะ...
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียน SARและการรายงาน QAMS ในลักษณะ Online
ประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการลดเวลาเรียนและออกแบบกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 4H
อบรมการใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน
มอบเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน ปีการศึกษา 2560
ส่งลูกสู่ฝั่ง บัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2559
ผล O-NET
ผล O-NET ปีการศึกษา 2559
ผล O-NET ปีการศึกษา 2558
ข่าวการศึกษา
หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วีดีโอ
ช่วยเหลือนักเรียนยากจน 18 ก.ค. 58
ตัวอย่างโครงงานเรขาคณิตกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 18 ก.ค. 58
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
รับเรื่องร้องเรียน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
ลิ้งค์น่าสนใจ