ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผล O-NET
ผล O-NET ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 346) 23 มี.ค. 62
ผล O-NET ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 584) 25 มี.ค. 61
ผล O-NET ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 775) 28 มี.ค. 60
ผล O-NET ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1204) 03 เม.ย. 59