กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวละมุล ทบวงศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1