กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายจีระ สุระขันธ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0879984226
อีเมล์ : bimkik@gmail.com