ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสามารถ เฉลียวฉลาด
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
Hot Web
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนศรีฤทัย ขลุง ขลุง
2 โรงเรียนอำนวยศิลป์ ขลุง ขลุง
3 โรงเรียนวัดอิมั้ง (พานิชราษฎร์อุทิศ) ซึ้ง ขลุง
4 โรงเรียนบ้านช้างข้าม ซึ้ง ขลุง
5 โรงเรียนวัดซึ้งบน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 6) ซึ้ง ขลุง
6 โรงเรียนวัดตกพรม ตกพรม ขลุง
7 โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร ตกพรม ขลุง
8 โรงเรียนวัดสะตอน้อย ตกพรม ขลุง
9 โรงเรียนบ้านตรอกนอง(ประทีปวารีราษฎร์วิทยา) ตรอกนอง ขลุง
10 โรงเรียนวัดตะปอนน้อย ตะปอน ขลุง 039426035
11 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด(ประจงวิทยาคาร) ตะปอน ขลุง
12 โรงเรียนวัดตะปอนใหญ่(เศวตวิทยาคาร) ตะปอน ขลุง
13 โรงเรียนบ้านท่าขาหย่าง บางชัน ขลุง
14 โรงเรียนวัดเกาะจิก บางชัน ขลุง
15 โรงเรียนวัดบางชัน บางชัน ขลุง
16 โรงเรียนบ้านบ่อ (จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ 3) บ่อ ขลุง
17 โรงเรียนวัดวังสรรพรส บ่อ ขลุง
18 โรงเรียนมิตรภาพ 20 บ่อ ขลุง
19 โรงเรียนบ้านหนองระหาน(สามัคคีพลาคาร) บ่อ ขลุง
20 โรงเรียนบ้านทรัพย์สินพูน บ่อ ขลุง
21 โรงเรียนบ้านเขาทอง บ่อเวฬุ ขลุง
22 โรงเรียนบ้านโชคดี บ่อเวฬุ ขลุง 0-3948-0030 หรือ 08-1597-7887
23 โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ บ่อเวฬุ ขลุง 0 9545 4563
24 โรงเรียนวัดมาบไผ่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 341) มาบไพ ขลุง
25 โรงเรียนวัดเวฬุวัน วังสรรพรส ขลุง
26 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก วันยาว ขลุง
27 โรงเรียนวัดซึ้งล่าง(ประชาอุทิศพิทยาคาร) วันยาว ขลุง 0 3944 2624
28 โรงเรียนวัดวันยาวล่าง วันยาว ขลุง
29 โรงเรียนวัดเกวียนหัก เกวียนหัก ขลุง
30 โรงเรียนบ้านวังตัก ฉมัน มะขาม
31 โรงเรียนวัดทุ่งเพล (พรชำนิอุปถัมภ์) ฉมัน มะขาม
32 โรงเรียนวัดน้ำรัก ท่าหลวง มะขาม
33 โรงเรียนวัดมะทาย ปัถวี มะขาม
34 โรงเรียนบ้านหนองสลุด ปัถวี มะขาม
35 โรงเรียนบ้านทุ่งบอน ปัถวี มะขาม
36 โรงเรียนวัดโป่ง ปัถวี มะขาม
37 โรงเรียนบ้านทัพนคร ปัถวี มะขาม 0-3948-0007
38 โรงเรียนวัดวังจะอ้าย มะขาม มะขาม
39 โรงเรียนอนุบาลพิมพ์ประภาวิทย์ มะขาม มะขาม
40 โรงเรียนบ้านมะขาม มะขาม มะขาม 0-3938-9085
41 โรงเรียนมะขามสรรเสริญ มะขาม มะขาม
42 โรงเรียนวัดขนุน วังแซ้ม มะขาม
43 โรงเรียนวัดบ้านอ่าง อ่างคีรี มะขาม
44 โรงเรียนสอยดาววิทยา ทรายขาว สอยดาว
45 โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์ ทรายขาว สอยดาว 0 - 3948 - 0048
46 โรงเรียนบ้านตามูล ( รัฐประชาสงเคราะห์ ) ทรายขาว สอยดาว 0-3939-3992
47 โรงเรียนวัดสำโรง ทรายขาว สอยดาว 039383051
48 โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 6 ทรายขาว สอยดาว 0-3948-0046
49 โรงเรียนบ้านประตง(อนุบาลอ.สอยดาว) ทรายขาว สอยดาว
50 โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ ทับช้าง สอยดาว
51 โรงเรียนบ้านไทรงาม ทับช้าง สอยดาว
52 โรงเรียนบ้านทรายทอง ทับช้าง สอยดาว
53 โรงเรียนบ้านโป่งเจริญชัย ทับช้าง สอยดาว
54 โรงเรียนบ้านทับช้าง ทับช้าง สอยดาว 0-3939-3073
55 โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี ทุ่งขนาน สอยดาว
56 โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 ทุ่งขนาน สอยดาว
57 โรงเรียนบ้านซับตารี ทุ่งขนาน สอยดาว 0-3949-7041
58 โรงเรียนหนองมะค่า ทุ่งขนาน สอยดาว
59 โรงเรียนโฆวินทะ ปะตง สอยดาว
60 โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์) ปะตง สอยดาว 0-3938-5087
61 โรงเรียนปะตงวิทยา ปะตง สอยดาว 039-381318
62 โรงเรียนบ้านเขาแก้ว ปะตง สอยดาว 039364447
63 โรงเรียนบ้านกระทิงทอง ปะตง สอยดาว
64 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สะตอน สอยดาว
65 โรงเรียนบ้านสวนส้ม สะตอน สอยดาว
66 โรงเรียนสตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 สะตอน สอยดาว
67 โรงเรียนวัดน้ำขุ่น คลองพลู เขาคิชฌกูฏ
68 โรงเรียนวัดคลองพลู คลองพลู เขาคิชฌกูฏ
69 โรงเรียนคลองพลูวิทยา คลองพลู เขาคิชฌกูฏ
70 โรงเรียนวัดทุ่งกบิล คลองพลู เขาคิชฌกูฏ
71 โรงเรียนบ้านจันทเขลม จันทเขลม เขาคิชฌกูฏ
72 โรงเรียนบ้านเนินมะหาด ชากไทย เขาคิชฌกูฏ
73 โรงเรียนบ้านชากไทย ชากไทย เขาคิชฌกูฏ 0-3948-0042
74 โรงเรียนวัดตะเคียนทอง ตะเคียนทอง เขาคิชฌกูฏ
75 โรงเรียนวัดพลวง (พุทธบทประชาสรรค์) พลวง เขาคิชฌกูฏ 0-3930-9188
76 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเป็น พลวง เขาคิชฌกูฏ
77 โรงเรียนวัดกะทิง (ขันธสโรอุปถัมภ์) พลวง เขาคิชฌกูฏ
78 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา พลวง เขาคิชฌกูฏ
79 โรงเรียนวัดคลองตะเคียน พลวง เขาคิชฌกูฏ
80 โรงเรียนบ้านทุ่งตาอิน พลวง เขาคิชฌกูฏ
81 โรงเรียนวัดบางกะไชย บางกะไชย แหลมสิงห์
82 โรงเรียนบ้านแหลมสิงห์ บางกะไชย แหลมสิงห์
83 โรงเรียนวัดบางสระเก้า (พิสิฏฐวิทยาคาร) บางสระเก้า แหลมสิงห์
84 โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน(ประจักษ์พงษ์วิทยา) ปากน้ำแหลมสิงห์ แหลมสิงห์ 039399226
85 โรงเรียนบ้านคลองกลอยมิตรภาพที่ 82 ปากน้ำแหลมสิงห์ แหลมสิงห์
86 โรงเรียนวัดท่าเขา ปากน้ำแหลมสิงห์ แหลมสิงห์
87 โรงเรียนวัดปากน้ำ (ประสาทวิทยาคาร) ปากน้ำแหลมสิงห์ แหลมสิงห์
88 โรงเรียนปากน้ำแหลมสิงห์ ปากน้ำแหลมสิงห์ แหลมสิงห์
89 โรงเรียนบ้านน้ำตกพลิ้ว พลิ้ว แหลมสิงห์
90 โรงเรียนพลิ้ว พลิ้ว แหลมสิงห์
91 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม พลิ้ว แหลมสิงห์
92 โรงเรียนบ้านอีมุย หนองชิ่ม แหลมสิงห์ 039 480 059
93 โรงเรียนวัดหนองชิ่ม หนองชิ่ม แหลมสิงห์
94 โรงเรียนบ้านเกาะเปริด(เจริญรัตน์ราษฎร์นุกูล) เกาะเปริด แหลมสิงห์
95 โรงเรียนวัดเขาตาหน่วย เกาะเปริด แหลมสิงห์ 0 - 3939 - 9244
96 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ เกาะเปริด แหลมสิงห์
97 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ คลองใหญ่ โป่งน้ำร้อน
98 โรงเรียนบ้านหนองบอน คลองใหญ่ โป่งน้ำร้อน 039-480021
99 โรงเรียนบ้านป่าวิไล คลองใหญ่ โป่งน้ำร้อน
100 โรงเรียนวัดผักกาด คลองใหญ่ โป่งน้ำร้อน
101 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม ทับไทร โป่งน้ำร้อน
102 โรงเรียนบ้านดงจิก ทับไทร โป่งน้ำร้อน
103 โรงเรียนวัดทับไทร ทับไทร โป่งน้ำร้อน
104 โรงเรียนบ้านทุ่งกร่าง ทับไทร โป่งน้ำร้อน
105 โรงเรียนวัดพังงอน ทับไทร โป่งน้ำร้อน
106 โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง ทับไทร โป่งน้ำร้อน
107 โรงเรียนบ้านแปลง หนองตาคง โป่งน้ำร้อน
108 โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี หนองตาคง โป่งน้ำร้อน
109 โรงเรียนบ้านคลองคต หนองตาคง โป่งน้ำร้อน
110 โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร หนองตาคง โป่งน้ำร้อน
111 โรงเรียนบ้านจางวาง หนองตาคง โป่งน้ำร้อน 039-447990
112 โรงเรียนบ้านนาสนาดก์ หนองตาคง โป่งน้ำร้อน
113 โรงเรียนบ้านคลองบอน หนองตาคง โป่งน้ำร้อน
114 โรงเรียนบ้านโพธิ์ หนองตาคง โป่งน้ำร้อน
115 โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ เทพนิมิต โป่งน้ำร้อน
116 โรงเรียนบ้านแหลม เทพนิมิต โป่งน้ำร้อน
117 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง เทพนิมิต โป่งน้ำร้อน
118 โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา โป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน
119 โรงเรียนบ้านใหม่ โป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน 039-480013
120 โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน
121 โรงเรียนบ้านทรัพย์ประเมิน โป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน
122 โรงเรียนบ้านเขาหอม โป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน
123 โรงเรียนบ้านคลองตาคง โป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน
124 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน 0-3938-7292