ข่าวประชาสัมพันธ์
การฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา
นางภัทรภรณ์ คงกระจ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับตารี เป็นประธานเปิดการอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านซับตารี ซึ่งจัดอบรมขึ้นระหว่างวันที่ 14-17 มิถุนายน 2565 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านซับตารี ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาลูกเสือให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตร และวิธีการของโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน นำไปจัดกิจกรรมจิตอาสาในสถานศึกษา และในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางลูกเสือ ได้เสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน มีวิทยากรจากสถานศึกษาต่างๆมาให้ความรู้แก่ลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนบ้านซับตารี ซึ่งมีลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนบ้านซับตารี เข้าร่วมการฝึกอบรมฯทั้งสิ้น จำนวน 40 คน

(1)(2)(3)(4)
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2565,11:34   อ่าน 312 ครั้ง