ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น
โรงเรียนบ้านซับตารี ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านซับตารี โดยการทำกล้วยฉาบซึ่งเป็นการแปรรูปผลผลิตที่ทางโรงเรียนมีไว้อยู่แล้ว โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณโชติกา รัตนกันทา (คุณนุช) ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการดำเนินโครงการในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ โรงอาหาร โรงเรียนบ้านซับตารี : (โสภาพรรณ ใยน้อย  รายงาน / ฉวีวรรณ เทียนทอง  ภาพ)........(คลิกชม ภาพกิจกรรม)
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2563,18:44   อ่าน 58 ครั้ง