ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
น้ำบาดาล
"นิวัฒน์บาดาล" โดย คุณนิวัฒน์ แข็งฉลาด ให้ความอนุเคราะห์นำทีมงานมาสำรวจ และแก้ไขระบบน้ำของทางโรงเรียนบ้านซับตารี ให้ใช้งานได้อย่างปกติ ปละมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทางโรงเรียน ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้  (ภาพกิจกรรม)
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2563,13:26   อ่าน 136 ครั้ง