ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับมอบเงินสนับสนุนในการซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์
คุณกิตติศักดิ์ - คุณรมย์รัมภา พลอยขาว มอบเงินสนับสนุนในการซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 81,700 บาท ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณในความเมตตาของท่านที่ได้มาเติมความสุขให้กับนักเรียน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงบันดาลให้ท่านและครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญ สุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และภยันตรายทั้งปวง มา ณ โอกาสนี้ (คลิกชมภาพกิจกรรม)
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 2562,14:01   อ่าน 58 ครั้ง