ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมค่ายลูกเสือเนตรนารี 2562
โรงเรียนในกลุ่มศูนย์ประสานงานสอยดาวบูรพา จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ(ภาพกิจกรรมพิธีเปิด) (ภาพกิจกรรมเดินทางไกล) (กิจกรรมเข้าฐานวันที่ 1) (กิจกรรมวันที่2) (กิจกรรมรอบกองไฟ) (กิจกรรม  How do you) 
(กิจกรรมรับวุฒิบัตร) (พิธีปิด)
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2562,14:36   อ่าน 197 ครั้ง