ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันลอยกระทง2562
โรงเรียนบ้านซับตารี ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย ประเพณีลอยกระทง (ซึ่งตรงกับ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี) โดยทั้งคณะครูและนักเรียนทุกระดับชั้น ช่วยกันจัดทำกระทงขึ้น จากวัสดุธรรมชาติ เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีของไทย และรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมกันนี้ ได้ส่งมอบกระทงให้กับวัดโพธิ์ศรี และวัดทุ่งขนาน เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านซับตารี (คลิกชมภาพกิจกรรม) (ภาพกิจกรรม2)
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2562,15:43   อ่าน 150 ครั้ง