ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จิตอาสา"เราทำความดีด้วยหัวใจ"
นายปรีชา แสงเนตร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ นำคณะกรรมการสถานศึกษาฯ พร้อมกับ ผู้นำชุมชน, กลุ่มจิตอาสา
"เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ต.ทุ่งขนาน, ชป.11 ศปชด.กปช.จต. (ชุดปฎิบัติการที่ 11 ศูนย์จัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนตราด กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด) คณะผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนบ้านซับตารี
ร่วมพัฒนาพื้นที่ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนบ้านซับตารี    เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านซับตารี
นายสามารถ เฉลียวฉลาด ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์สำหรับการพัฒนาโรงเรียน
ในครั้งนี้เป็นอย่างสูง)  (ภาพกิจกรรม)
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2562,00:00   อ่าน 96 ครั้ง