ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมผู้ปกครอง1/2562
โรงเรียนบ้านซับตารี ภายใต้การนำของ นายสามารถ เฉลียวฉลาด ผู้อำนวยการ ได้ดำเนินการประชุมผู้ปกครอง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอนโยบายการบริหารและพัฒนาโรงเรียนพร้อม
รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกันกับชุมชน เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
ณ โรงเรียนบ้านซับตารี (ภาพกิจกรรม)
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2562,00:00   อ่าน 61 ครั้ง