ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านซับตารี นำคณะครู และนักเรียน  ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 ในสวนสัตว์นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และได้เห็นสัตว์ชนิดต่างๆ ที่มีในประเทศไทย และจากต่างประเทศ เห็นสภาพแวดล้อม โดยผสมผสานความรู้ต่างๆ อย่างสมดุล มุ่งเน้นในเรื่องของความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการความรู้ต่างๆ ตามความเหมาะสม เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ณ สวนสัตว์นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : (จีระ สุระขันธ์ รายงาน/ภาพ).......(คลิก ชมภาพกิจกรรม)
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2561,00:00   อ่าน 77 ครั้ง