ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านซับตารีค่ะ...
ข่าวประชาสัมพันธ์
ลานมันเจียวพืชผลมอบเจลแอลกอฮอล์ให้กับโรงเรียน
โครงการส่งเสริมปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น
รับมอบเงินทุนเสมอภาค
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563
รพ.สอยดาว ให้บริการด้านทันตกรรมกับนักเรียน
หนังสือราชการ
ระเบียบโรงเรียนบ้านซับตารีว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน 07 ส.ค. 63
ผล O-NET
ผล O-NET ปีการศึกษา 2562
ผล O-NET ปีการศึกษา 2561
ผล O-NET ปีการศึกษา 2560
ผล O-NET ปีการศึกษา 2559
ผล O-NET ปีการศึกษา 2558
ผล NT
ผล NT ปี 2560 - 2562
ผล NT ปี 2559 - 2561
ผล NT ปี 2558 - 2560
ผล NT ปี 2557 - 2559
ข่าวการศึกษา
รับเรื่องร้องเรียน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ลิ้งค์น่าสนใจ